[Esch/Alzette] Assemblée Générale vum 18. Juni 2020

D’Assemblée Générale vun eiser asbl Ënnerstëtzung duerch fairen Handel war virgesinn fir de 7. Mee am Home St Joseph. Bedingt duerch d’Ëmstänn ass se verluet ginn op den 18. Juni, 19:00h, an se ass online ofgehal ginn.

Aktivitéitsrapport

Keesserapport

Rapport vum Keesserevisor

Décharge vum Conseil d’Administration a Walen

3 Membres waren sortants fir 2020 a sinn erëmgewielt ginn:
Françoise Theisen-Kayser, Françoise Pescatore a Mariette Petesch-Reger.
De Conseil d’Administration huet den 3. Oktober 2019 d’Colette Dernouss-Humbert als Member cooptéiert; d’Assemblée Générale huet dest ratifizéiert.
Camelia Meyer-Ionescu a Félicie Schmit sinn als Keeserevisorinnen gewielt ginn.

Festleeën vun der Cotisatioun

D’Cotisatioun bleiwt bei 10€ pro Persoun.

Buttek: Rapport 2019

Projeeën un deene mer eis bedeelegen